PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä

parempia tuloksia?
todellisia vaihtoehtoja?
tuoreita ideoita?
selkeitä ratkaisuja?
aikaa tärkeille asioille?
lisää virtaa toimintaan?
saumatonta yhteistyötä?
kannattavaa kasvua?

PKT-Visio on liiketoiminnan tehostami- sen uranuurtaja ja digitalisoinnin edellä- kävijä.

 

Tuomme yritysten käyttöön hyväksi todettu- ja digitalisoituja toimintamalleja ja johtami- sen työkaluja. Näin liiketoiminnan suoritus- kykyä voidaan lisätä, pullonkauloja poistaa ja muutosten läpivientiä nopeuttaa. Lisä- etuna työtyytyväisyys lisääntyy ja työntekijävaihtuvuus pienentyy.

 

Mottomme on:

Enemmän Euroja Asiakkaan Taskuun.

Enemmän Euroja...

Ratkaisujemme löytäjät hyötyvät niistä mm. seuraavasti;

* Avainhenkilöiden aikaa säästyy.
* Asiat edistyvät nopeammin.

* Myyntityön tulokset paranevat.
* Informaation kulku tehostuu.

* Toiminnan pullonkaulat häviävät.
* Yrityksen suorituskyky kasvaa.

* Yrityksen liikearvo kasvaa.

* Yrityksen riskit pienenevät.

 Muita Hyötyjä...

Yhteistyötä

Yrittäjä, haluatko lisää aikaa sinulle tärkeisiin asioihin?


Lopeta siis paperilaskujen "kierrätys". Me käytämme Nettilasku.fi-palvelua, joka mahdollistaa kaikenlais- ten myynti- ja ostolasku- jen nopean käsittelyn sekä maksutoimeksiannot pankkiin asti automaatti- sesti.  Ota yhteyttä tästä, koska me tiedämme kuinka tässä asiassa kannattaa edetä.