PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä

Liiketoiminnan suorituskyvyn Pikakatsastus on veloitukseton ja sitoumukseton, n. 1-2 t. mittainen arviointikeskustelu yrityksen johdon kanssa. Pikakatsasteksessa käydään läpi yrityksen nykytilanne ja tavoitteiet kokeneen, ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Pikakatsastuksen tuloksena syntyy Pikakatsastusraportti, joka jää yrityksen käyttöön tapaamisen jälkeen.
 

HUOM: Pikakatsastuksen tarkoituksena ei ole arvostella yrityksen omistajia, johtoa tai työntekijöitä nykytilanteesta, vaan tuoda esille ulkopuolinen - neutraali - tuore näkökulmia yritykser tilanteesta ja mahdollisista uudistamiskohteista.
 

Pikakatsastus voiidaan viedä läpi kaikkia yrityksen toimintoja koskevana arviointina tai pureutua yrityksen johdon osoittamiin aiheisiin. Sitoudumme luonnollisesti kirjallisesti vaitiolovelvollisuuteen omalta osaltamme jo ennen arviointikeskustelua.
 

Pikakatsastuksessa käydään yleensä läpi seuraavat aiheet;

* Tuotteet ja palvelut

* Myyntibudjetti, toteuma ja näkymät

* Tilauskanta ja toimitustilanne

* Tuotekehitys

* Tuotanto ja logistiikka

* Rahoitus- ja kassatilanne

* Johto ja henkilöstö - Osaaminen ja henkilöstö

* Alihankinta ja kumppanit

* Meneillään olevat kehitysprojektit


Pikakatsastusraportti sisältää valittujen aiheiden havainnot ja suosituksia ensisijaisista kehityskohteista. Toimitamme raportin sähköpostitse n. viikon kuluiessa katsastuksesta. Sovi tapaaminen Pikakatsastukseen TÄSTÄ