PKT-Visio Oy

Tuloksellista Yhteistyötä

 

PKT-Visio Oy:n asiakkaat hyödyntävät käyttöönotettujen menetelmien ja työkalujen antamat tulokset parantuneena kilpailukykynä ja nopeana kehitysinvestointien takaisinmaksuaikana. Välittömiä hyötyjä ovat mm.:

 

* Mynnti ja asiakastyön laatu ja teho paranevat.

* Yrityksen pullonkaulat häviävät.

* Asiat edistyvät nopeammin.

* Informaation kulku tehostuu.

* Päätöksenteko helpottuu,

* Yrityksen liikearvo kasvaa.

* Yrityksen riskit pienenevät hallitusti.

* Avainhenkilöiden aikaa säästyy enemmän tärkeille asioille.

* Yritys ei sitoudu pitkiin ja kalliisiin kehitysprojekteihin.

* Henkilöstön motivaatio kasvaa.

* Yritystoiminnan tulos paranee.

* Toiminta ei ole riippuvainen yksilöistä

* Yritykselle syntyy systemaattinen toimintamalli.

* Toiminnan laatu paranee kun virheet vähenevät.

* Yrityksen suorituskyky kasvaa.

 

Kehitystoimenpiteille on tyypillistä;

 

* Tulokset ovat konkreettisia ja helposti mitattavissa.

* Toimenpiteet ja kustannukset ovat ennalta määriteltyjä.

* Toimenpiteet alkavat heti ja tulokset ovat nopeasti nähtävissä.

* Lyhyt takaisinmaksuaika alkaa yleensä jo ohjelman kuluessa.

* Toimenpiteet eivät sido yrityksen omia resursseja.

* Pääteksenteko pysyy yrityksellä.

* Palveluillamme on lisäarvotakuu.